Når du er oprettet som kunde hos Restaurant Rusk, så opbevares dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse i et elektronisk medlemskartotek. Virksomhedens medarbejdere har adgang hertil.

Vi gemmer dine personoplysninger med det formål at kunne yde vores service i form af Nyhedsbrev.

Inden der evt. gemmes øvrige personoplysninger, sikrer vi, at du frivilligt har givet samtykke hertil og ved præcis hvilke oplysninger, der gemmes. Som oprettet medlem hos Restaurant Rusk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og ret til indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Dine rettigheder har du efter Persondataloven.

Den dataansvarlige i Restaurant Rusk er Simon, og spørgsmål kan sendes til info@restaurantrusk.dk

Oplysninger afgivet til Restaurant Rusk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger*.